Dalton

In het menu kunt u kiezen wat u over Dalton wilt lezen. 
Op de foto's ziet u de kinderen aan hun (week-) taak. 

Hieronder staat de laatste nieuwsbrief van de Nederlandse Daltonvereniging.

Nummer
25 april 2013

67

In deze nieuwsbrief komen aan de orde...
>Dalton en oog voor de toekomst
>Inspiratiemiddag NDV woensdag 29 mei 2013
>Licenties
>Daltoncongres 9 april 2014
>Personeelsadvertentie op dalton.nl
>Activiteiten NDV 2013-2014

COLUMN

Van de voorzitter

Dalton en oog voor de toekomst


Zijn het de juiste dingen die we doen om kinderen voor te bereiden op de 21e eeuw?
Deze vraag houdt ons allen in toenemende mate bezig. Als we zien op welke wijze digitalisering met al haar mogelijkheden oprukt in onze samenleving, zou je zeggen van niet. Kennis is binnenkort voorhanden op het puntje van onze neus. Enkele duizenden proefpersonen mogen de "Google-bril" uitproberen waardoor de echte en de virtuele wereld nog meer door elkaar heen kunnen gaan lopen. De mogelijkheden van ons internet zijn nog lang niet uitgeput. Welke winkels zijn er nog over in de winkelstraat als met een druk op de knop je bestelling thuis wordt gebracht. Toegangskaartjes zijn in toenemende mate uitgedraaide A4-tjes uit onze eigen printer. Met de mobiele telefoon afrekenen in de supermarkt, je voordeur openen, je auto starten etc. Op het moment dat digitaal de connectie gemaakt kan worden met onze hersenen zijn de mogelijkheden helemaal onuitputtelijk.
Ik verheug mij op een tweedaagse in mei met de daltonopleiders om met hen te communiceren over de 21st Century skills. Bekwaamheden die je nodig hebt om in onze ingewikkelde samenleving te (over)leven. Iets kunnen berekenen en communiceren in begrijpelijke taal zullen ongetwijfeld tot deze bekwaamheden gerekend mogen worden. Maar waar het volgens mij echt om gaat zijn de sociale vaardigheden. Jezelf een plek kunnen geven in wisselende sociale omgevingen. Daartoe is een gezonde dosis lef (lef als enkelvoud voor leven) nodig. Opkomen voor je zelf, je verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid geven, op elkaar kunnen vertrouwen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, relaties aangaan om de kracht van samenwerking te benutten en met de nodige reflectie je daden overzien. Een aardige daltonomgeving zou ik zo zeggen. Bereidt dan de huidige inrichting van ons daltononderwijs onze leerlingen goed voor op de komende decennia? Vele ingrediënten zijn aanwezig, maar of we daarmee het juiste recept in handen hebben blijft de vraag. We zullen moeten blijven uitproberen om met de modernste hulpmiddelen ons daltongerecht in onze daltonkeuken of laboratorium klaar te maken. Dit vraagt van onze leraren en directies een open mind om voor te gaan in deze vernieuwingen. Zowaar geen geringe opgave omdat er altijd wel door anderen op de rem wordt getrapt, ook binnen de eigen schoolorganisaties. Tradities en vernieuwingen gaan niet altijd gelijk op. De laatste jaren wordt het traditioneel cognitieve onderwijs door onze overheid weer op een voetstuk geplaatst, omdat ze elders in de wereld nog beter kunnen rekenen en spellen. Als we andere skills gaan meten, zullen er verrassende uitkomsten zijn. De weg die we gaan met ons daltononderwijs is een weg in de goede richting, maar laten we alsjeblieft de zijpaadjes blijven zien en verder ontdekken.

Willem Wagenaar
voorzitter

lees verder |  terug naar boven

AGENDA

Leren in essentie

Inspiratiemiddag NDV woensdag 29 mei 2013


Het Lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing verzorgt op woensdag 29 mei 2013 een inspiratiemiddag.

Symen van der Zee (docent Onderwijskunde aan de academische pabo van Saxion en onderzoeker in het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing) verzorgt de interactieve denkshop:
Leren in essentie
Ontwikkelingen in de onderwijswetenschappen zijn haast niet bij te houden. Iedere dag komen er honderden nieuwe publicaties bij. Vaak bevestigen de resultaten onze vermoedens, maar soms ook niet. Soms zijn ze verassend, tegen intuïtief. Zo suggereert de studie Förster, Epstude en Ozelsel (2009) dat het lezen van boeken als ‘Vijftig tinten grijs’ leidt tot betere prestaties op analytische taken. Natuurlijk is het niet de bedoeling om massaal dit boek te gaan gebruiken als leerboek, maar vele andere studies hebben wel consequenties voor hoe we ons onderwijs inrichten. Deze studies zullen tijdens de inspiratiemiddag besproken worden. Verschillende thema’s passeren de revue: cognitie, motivatie, hogere cognitieve processen en instructie theorieën. We zullen de uitkomsten van onderzoek op deze terreinen bespreken en de consequenties ervan beschouwen voor de onderwijspraktijk.

De bijeenkomst staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.
U kan zich aanmelden via www.dalton.nl. De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kan zich tot een week voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging en een factuur. De kosten bedragen € 55,- per persoon. Na betaling is uw inschrijving definitief. Let wel, restitutie is niet mogelijk. Wel kunt u zich laten vervangen. Bij overtekening van de bijeenkomst bekijkt de NDV of een extra middag kan worden aangeboden. De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Het bestuur hoopt op de inspiratiemiddag vele collega’s te ontmoeten. Wacht u niet te lang met aanmelden!

lees verder |  terug naar boven

VAN HET BESTUUR

Visitaties

Licenties


Visitaties PO

De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:
• Daltonbasisschool ’t Carillon, Etten-Leur
• ODS De Skâns, Frieschepalen
• P.C. Daltonschool De Schakel, Leiden

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:
• OBS Kloosterveen, Assen
• KBS Bernardus, Blaricum
• ODBS De Oosterbrink, Boijl
• Dr. M.L. Kingschool, Denekamp
• Daltonschool De Marke, Gieten
• Oecumenische Daltonschool De Lichtwachter, Kraggenburg
• Daltonschool De Klimop, Nieuw Bergen
• Johannes de Doper, R.K. basisschool voor Daltononderwijs, Zevenhoven


Evaluatie hogescholen en opleidingsinstituten

De volgende hogescholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar:

• Pabo Almere
• Thomas More Hogeschool te Rotterdam

Het volgende opleidingsinstituut wordt een licentie toegekend voor 4 jaar:

• JansonAdvies te Hengelo

lees verder |  terug naar boven

VAN HET BESTUUR

Vooraankondiging

Daltoncongres 9 april 2014


Vooraankondiging.
Daltoncongres 9 april 2014. Noteer de datum alvast in uw agenda!

lees verder |  terug naar boven

ACHTERGROND

Adverteren tegen een gunstig tarief

Personeelsadvertentie op dalton.nl


U kunt als lid op www.dalton.nl adverteren voor uw openstaande vacatures (tot de sluitingsdatum, met een maximum van 30 dagen). Vacatureteksten zijn aan te leveren via bestuursbureau@dalton.nl o.o.v. "vacaturesite". Kosten:€100.- per advertentie.

lees verder |  terug naar boven

ACHTERGROND

Planning

Activiteiten NDV 2013-2014


klik op "lees verder" voor de jaarplanning. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

lees verder |  terug naar boven

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Dalton Vereniging. De nieuwsbrief verschijnt tenminste tien maal per jaar en wordt uitsluitend digitaal verzonden aan de leden.

Redactie:


Johan Oort                joort@dalton.nl
Ben Mom                  BMom@vbs.nl

Redactieadres:


Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag
E-mail:      bestuursbureau@dalton.nl
Website:   www.dalton.nl
Telefoon: 070-331 52 81

U kunt zich afmelden van deze nieuwsbrief op onze website, www.dalton.nl

Voor adreswijzingen kan contact opgenomen worden met mw. A. van Rijn, secretaresse van
de Nederlandse Dalton Vereniging (070-331 52 81; bestuursbureau@dalton.nl).


Klik hier om naar de website van De Nederlandse Dalton Vereniging te gaan. 

taakgericht werken


Subpagina''s (1): Nieuwsbrief