Missie en visie

Visie en missie

Missie

De Branding  is een Protestants Christelijke basisschool voor kinderen van 2 ½  t/m 12 jaar. In een sfeer van vertrouwen en respect voor elkaar, wordt een ieder uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontwikkelen.

 

 

Er wordt gewerkt aan een loyale en kritische houding t.a.v. sociale en maatschappelijke vraagstukken. Ook is er ruim aandacht voor het menselijk maken van de wereld om ons heen. Als school ondersteunen wij een weeshuis in Mexico. We willen bereiken dat de kinderen onze basisfilosofie, dat we de maatschappij in positieve  zin kunnen ontwikkelen, gaan delen. We richten ons dan ook op de ontwikkeling van een positieve instelling bij kinderen.


Visie

Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elke mens in staat is tot het dragen en afleggen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. De Branding biedt een veilig, ondersteunend klimaat voor het exploreren en begrijpen van deze omgeving en doet daarbij een beroep op de zelfstandigheid. Het leidende onderwijskundige principe is dat het kind zelfontdekkend leert. Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven. Het leren op De Branding is betekenisvol en doet een appèl op meerdere intelligenties.

De mens staat centraal en men heeft vertrouwen in de positieve bedoelingen van het individu.