Ontdekkende school

techniek en laboratorium

 

 ‘Productief leren door te ontdekken’ ……………….

Achtergrondinformatie:

Toen de Griekse filosofie ontstond was één van de eerste vragen die men zich stelde die van de essentie van materie. De vier elementen (water, vuur, aarde en lucht) werden benoemd, maar ook werd er al snel een naam gegeven aan het kleinste deeltje: het atoom. De materie om ons heen is opgebouwd uit elementaire bouwstenen, de atomen. Je hebt ruim honderd verschillende atomen die we ook wel elementen noemen. Bijvoorbeeld ijzer, chloor, waterstof, lood, goud en koolstof.

Op Daltonschool De Branding werken we sinds dit schooljaar met kernconcepten. Bovenstaand stukje komt uit de achtergrondinformatie van het kernconcept Materie. Kernconcepten zijn uitgebreide thema’s die samenhang brengen in het aanbod voor de leerlingen. Deze samenhang is gericht op wereldoriëntatie, maar heeft ook de vakken taal en rekenen in zich. Bij de voorbereiding door middel van een mindmap kijken wij niet alleen naar wereldoriëntatie maar ook naar begrijpend lezen, filosoferen, werkwoord vervoeging, andere talige aspecten en duurzaamheid. Deze samenhang zorgt ervoor dat de leerling zijn omgeving begrijpt en er dus grip op krijgt. Begrip leidt tot kennis en kennis leidt tot zelfbewuste mensen die gericht handelen.

Doordat er verschillende hoeken in gebruik zijn, onder andere een laboratorium, techniekhoek, bouwhoek, taalhoek enz . kunnen kinderen ook handelen. Natuurlijk zal het laboratorium gedurende het kernconcept Materie overuren maken en assistentie krijgen van andere hoeken die aangepast worden in hun functie.

Ook tijdens de andere kernconcepten wordt het laboratorium bemand (in ons geval bevrouwd) door ouders die leerlingen begeleiden in hun proces en ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Nadenken over proefjes, natuurkundige verschijnselen en techniek zorgt ervoor dat leerlingen met creatieve oplossingen komen. Dat is nu precies wat we graag willen. Het is bewezen dat mensen die hebben geleerd buiten de bestaande kaders te denken, beter presteren en doelbewuster met problemen kunnen omgaan.

Zonne-energie heeft alles te maken met deze kernconcepten. Techniek komt aan de orde in laboratoriumlessen onder leiding van ouders en technieklessen onder leiding van een opa, voormalig techniekdocent bij de marine. Iedere week is de techniekhoek 2 dagdelen bemand en het laboratorium 3 dagdelen. Deze tijd wordt verdeeld onder de kinderen. Zo is De Branding volop in beweging om kinderen in hun kracht te zetten. Dit kan omdat we erop vertrouwen dat kinderen dit aan kunnen.