Praktisch‎ > ‎Nieuwsbrieven‎ > ‎

December 2014

In deze nieuwsbrief komen aan de orde..

  • Dalton en haar visitaties
  • Visitaties
  • Leidt vernieuwingsonderwijs (op) tot zelfstuderend leren?  Deel I
  • Eindtoets basisonderwijs: keuze uit drie
  • Personeelsadvertentie op dalton.nl

 

 

 

 

Dalton en haar visitaties

 

Nu ruim een jaar worden de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs op dezelfde wijze gevisiteerd. In het nieuwe visitatieverslag wordt de school gelegenheid gegeven om middels reflectie op de daltonkernwaarden een gedegen zelfevaluatie aan het visitatieteam aan te bieden. In het voortgezet onderwijs is hier al wat langer ervaring mee opgedaan, daardoor is het nieuwe visitatieverslag daar zacht…

lees verder


 

 

 

 

Visitaties

 

Licenties

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 19 november 2014 is het volgende vastgesteld.

Visitaties PO

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:

· Openbare Daltonschool De Kleine Kapitein, Amsterdam
· Openbare Dalton Basisschool De Meridiaan, Dordrecht
· Het Palet, OBS voor Daltononderwijs, Nieuw-Vennep
· Openbare Dalton Basisschool De Wingerd, Roosendaal

De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd:

· OBS de Kleine en Grote Beer, Heerhugowaard

 

 

 

Leidt vernieuwingsonderwijs (op) tot zelfstuderend leren? Deel 1

 

Patrick Sins, lector vernieuwingsonderwijs, heeft onderzoek gedaan of, en zo ja in hoeverre, vernieuwingsonderwijs een effectieve bijdrage levert aan zelfgestuurd leren van leerlingen.

lees verder

 

 

 

Eindtoets basisonderwijs: keuze uit drie

 

Met ingang van het lopende schooljaar 2014-2015 is het gebruik toegestaan van drie eindtoetsen:

  • ROUTE 8 van A-VISION B.V.
  • IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE.
  • CITO

De eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten. Jaarlijks wordt bezien of deze eindtoetsen van voldoende kwaliteit zijn. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs worden hiervan op de hoogte gebracht. Scholen zullen van de aanbieders van de drie beschikbare eindtoetsen informatie ontvangen over de inschrijving voor hun eindtoets. In dit invoeringsjaar van de eindtoetsing krijgen scholen eenmalig meer tijd om een keuze te maken. Aanmelding voor een eindtoets is mogelijk tot en met 30 januari 2015 in plaats van de voorgeschreven datum 31 december 2014.
 

 

 

 

Personeels advertentie op dalton.nl

 

Adverteren tegen een gunstig tarief

U kunt als lid op www.dalton.nl adverteren voor uw openstaande vacatures (tot de sluitingsdatum, met een maximum van 30 dagen).

Vacatureteksten zijn aan te leveren viabestuursbureau@dalton.nl o.v.v. “vacaturesite”.

Kosten: €100.- per advertentie.


 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Dalton Vereniging. De nieuwsbrief verschijnt tenminste tien maal per jaar en wordt uitsluitend digitaal verzonden aan de leden.

Redactie:
Johan Oort                   joort@dalton.nl
Ben Mom                      bmom@vbs.nl

E-mail:                        bestuursbureau@dalton.nl
Website:                     www.dalton.nl
Telefoon:                    070-331 52 81

 

Redactie adres:

Comments